ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A CENÍK

MÁME SMLOUVU SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

VŠŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

111

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

201

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

211

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

205

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

209

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA

213

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

207

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

platný od 1.2.2021

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti

Pro potravinářský průkaz

300 Kč

Pro řidičský průkaz do 65 let

600 Kč

Pro zbrojní průkaz

600 Kč

Řidičů nad 65 let

300 Kč

Ke studiu

200 Kč

Pracovně lékařská prohlídka

600 Kč

Žádost do domova pro seniory 

200 Kč

Výpis lázní bez doporučení

200 Kč

vypracování lékařských zpráv

Výpis z dokumentace 

300 Kč

Zprávy pro komerční pojišťovny

300 - 1000 Kč

aplikace injekce - očkování

Případe nehrazené ZP

150 Kč

+ kopírování - jedna strana

5 Kč